Ania Zielińska

Regulamin sklepu

Dane

Administratorem strony dostępnej pod adresem aniazielinska.pl, autorką bloga, sprzedawcą w sklepie oraz podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną jest Anna Zielińska, prowadząca działalność gospodarczą Outline Anna Zielińska, ul. Tkacka 66/7, 54-138 Wrocław, NIP: 7551917784

Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, wyślij wiadomość na adres: hello@aniazielinska.pl lub zadzwoń 507 042 100.

Definicje

Sklep internetowy – zwany dalej „Sklepem” jest prowadzony przez Annę Zielińską. Zamówienia przyjmowane są przez stronę aniazielinska.pl/sklep

Sprzedawca – Anna Zielińska, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Outline Anna Zielińska z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 54-138, ul. Tkacka 66/7, NIP 7551917784

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę

Regulamin – niniejszy regulamin, który określa zasady zakupów w Sklepie

Newsletter – usługa wysyłki wiadomości e-mail do Użytkownika przez Administratora strony

Informacje ogólne

Strona internetowa wraz ze sklepem prowadzi sprzedaż produktów cyfrowych (ebooki). Zamówienia przyjmowane są przez stronę: aniazielinska.pl/sklep. Z niektórymi produktami cyfrowymi możesz zapoznać się bezpłatnie po wcześniejszym zapisaniu się do newslettera przez stronę: aniazielinska.pl/newsletter

Przed złożeniem zamówienia w sklepie internetowym, Klient proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.

Komentarze

Na blogu nie funkcjonuje system komentarzy.

Newsletter

Za pośrednictwem strony można zapisać się do newslettera, aby otrzymywać na podany adres e-mail informacje o nowych artykułach, wskazówkach, nowościach, promocjach, produktach lub usługach
Zapis do newslettera wymaga posiadania aktywnego adresu e-mail i jego dobrowolnego podania wraz z imieniem w formularzu zapisu do newslettera na stronie aniazielinska.pl/newsletter

Z otrzymywania newslettera można w każdej chwili zrezygnować, klikając w link podany w każdej wiadomości e-mail wysłanej w ramach newslettera.

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy ze Sklepem Internetowym:

– przeglądarka internetowa wspierająca technologię CSS3 oraz HTML5, co najmniej: Internet Explorer 11, Edge 40, Firefox 29, Chrome 50, Safari 9, Opera 37

– komputer z ekranem o rozdzielczości co najmniej 1024×768

– urządzenie mobilne z systemem operacyjnym co najmniej: Android 6, iOS 9

– aktywna i poprawnie skonfigurowana skrzynka poczty elektronicznej

– połączenie do sieci Internet

Zakupy

Ceny Produktów są cenami brutto, zawierają podatek VAT.

W Sklepie mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty Sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej.

Zakup wybranych produktów wirtualnych następuje poprzez skorzystanie z przycisku „Kup teraz”, zaakceptowanie niniejszego regulaminu, wypełnieniu formularza zamówienia z podaniem danych osobowych. Zakupu w Sklepie może dokonać zarówno Klient posiadający konto w Sklepie, jak Klient nieposiadający konta.

Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu. Na zamówione produkty zostanie wystawiona faktura imeinna. Aby otrzymać fakturę VAT na firmę należy poprawnie wypełnić dane firmy z podaniem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub napisać wiadomość: hello@aniazielinska.pl. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane dane przez Klienta.

Zamówienie musi być opłacone z góry. Dostępna jest wyłącznie płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

Każdy Produkt w Sklepie jest zabezpieczony danymi Klienta.

Zasady korzystania z ebooków

Zakupione i opłacone ebooki będą dostępne dla Klienta na jego koncie poczty elektronicznej po ich przesłaniu przez Sprzedawcę na podany adres poczty elektronicznej. Zaleca się zapisywanie ebooków na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Sprzedawca nie świadczy usługi przechowywania zakupionych ebooków w Sklepie Internetowym, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania Ebooków na odrębnym nośniku pamięci po dokonaniu zakupu. Klient może korzystać z ebooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedawca informuje, że poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, udostępnianie ebooków osobom trzecim jest niedozwolone.

Odstąpienie od umowy

Po ściągnięciu ebooka konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Zgodnie z:
„Art. 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (…)
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.” (ustawa o prawach konsumenta)

Reklamacje

Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany. Aby złożyć reklamację, należy posiadać dowód zakupu i poinformować mnie przez email: hello@aniazielinska.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 10 dni roboczych dni od dnia jej zgłoszenia. Klient zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Ochrona danych osobowych

Korzystając ze Sklepu internetowego podawajesz dane osobowe. Więcej o ochronie przeczytasz na: aniazielinska.pl/polityka-prwatnosci-i-polityka-plikow-cookies

Zmiany regulaminu

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn, takich jak usprawnienie działalności serwisu, wprowadzenie nowych funkcjonalności, rozpoczęcie świadczenia nowych usług lub zmiana przepisów prawa.