Formułowanie celów metodą SMART

Metoda SMART pozwala na sformułowanie celów, które zwiększają szansę na ich realizację.

Sam skrót SMART to akronim 5 ważnych cech, które powinien spełniać dobrze sformułowany cel.

S – specific – sprecyzowany
M – measurable – mierzalny
A – achievable – osiągalny lub A – attractive – atrakcyjny
R – realistic – realny
T – time-bound – terminowy

S – specific – sprecyzowany

Cel powinien określać dokładnie to, chcemy osiągnąć i zrobić. Cel musi być sprecyzowany i szczegółowy. Zamiast “chcę mieć więcej klientów” lepiej sformułować go “chcę mieć więcej zaangażowanych odbiorców na instagramie”. To w tym punkcie zapytaj siebie:

  • Co chcesz osiągnąć?
  • Jak chcesz to osiągnąć?

 

M – measurable – mierzalny

W tym miejscu należy doprecyzować cel i dodać do niego konkretne liczby.
Zamiast “chcę mieć więcej zaangażowanych odbiorców na instagramie”, lepiej zamień swój cel na “chcę mieć 100 zaangażowanych odbiorców na instagramie”. Oceń też liczbowy stopień realizacji swojego celu:
konkretne działania będę wykonywać np. 30 minut dziennie, aby przybliżyć się do swojego celu.
W tym miejscu warto zadać sobie pytania:

  • Jakie działania pozwolą mi osiągnąć cel?
  • Po czym poznam, że osiągnąłem cel?

 

A – achievable – osiągalny lub A – attractive – atrakcyjny

Wyznaczony cel powinien być dla nas atrakcyjny i przynieść nam konkretne i wymierne korzyści. Cel powinien stanowić wyzwanie, ale musi być też dopasowany do możliwości Twoich i Twojej firmy. Podczas analizy może Ci pomóc stworzenie tabeli zysków i strat. W tym kroku odpowiedz sobie na pytania:

  • Dlaczego chcesz osiągnąć ten cel?
  • Co się stanie, gdy osiągniesz ten cel?
  • Co się stanie, gdy nie osiągniesz tego celu?

 

R – realistic – realny

Cel, który chcesz wyznaczyć musi być możliwy i realny do osiągnięcia. To moment, w którym warto określić niezbędne umiejętności i zasoby do osiągnięcia tego celu. Posiadasz wszystkie umiejętności? To świetnie, możesz zacząć ich realizację! Jeśli nie, to cel warto odłożyć na jakiś czas i najpierw uzupełnić swoje umiejętności.

T – time-bound – terminowy

Cel musi mieć dokładnie określony czas, w jakim zamierzamy go osiągnąć. Taki ostateczny termin, to bardzo duża motywacja do działania. Ale nie tylko. W ten sposób łatwo też mierzyć efekty naszych działań. Czas realizacji celu warto podzielić na kilka etapów. W ten sposób dokładnie zobaczysz szybko swoje efekty.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się.

Ania Zielińska

tel. 507 042 100

hello@aniazielinska.pl